• Lorem ipsum

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij
Art en Hobby v.o.f. als leverancier van producten optreed.  Art en Hobby v.o.f. is ingeschreven in het handelsregister te Groningen onder nummer 73697974.

Aanbiedingen;

Alle aanbiedingen van Art en Hobby v.o.f. zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Op = Op. Type fouten zijn voorbehouden. Voor aanbiedingen geldt; geen korting op korting. Kortingcodes kunnen niet worden gebruikt in combinatie met aanbiedingen en bij producten die speciaal voor de klant zijn besteld.

Overeenkomst;

De koopovereenkomst tussen Art en Hobby v.o.f. en de klant is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond.

Art en Hobby v.o.f. behoud zich het recht voor, artikelen die niet binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst zijn betaald, te verkopen aan een andere partij.

Indien het product alsnog wordt betaald na deze 14 dagen is de levering van het product onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijswijzigingen.

Prijzen en Betalingen: 

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Betaling dient te geschieden, zonder korting of compensatie, binnen 14 dagen na besteldatum indien het leveringen binnen Nederland betreft en binnen 21 dagen na besteldatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere betalings- of bestelvoorwaarden worden gesteld. Bij betaling via bank geldt als datum van betaling, de datum van creditering op de bankrekening van Art en Hobby.

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Art en Hobby VOF gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel onmiddellijk te ontbinden zonder verdere opgave van redenen. 

Levering:

Art en Hobby v.o.f. verzend de bestelde artikelen binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad. Art en Hobby zorgt voor de verzending per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Art en Hobby v.o.f. Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten in zijn geheel betaald zijn. Art en Hobby v.o.f. is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering(en) worden door Art en Hobby v.o.f. gedragen. Art en Hobby v.o.f. hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Na deze maximale termijn heeft de koper het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.

Verzending, factuur en betaalmethode:

Bestellingen worden geleverd via een expediteur of kunnen op afspraak (via telefoon of email) worden afgehaald. Art en Hobby v.o.f. bevestigd uw bestelling per email op het door u opgegeven emailadres. Hierin bevindt zich het overzicht van uw bestelling met alle benodigde gegevens van Art en Hobby en de opgegeven gegevens van de klant. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

De factuur wordt met de zending meegeleverd.

Betaalmogelijkheden;

 1. Vooruitbetaling, betaling via overschrijving.
 2. Contante betaling bij ophalen
 3. Betaling via remboursverzending
 4. Betaling met Ideal
 5. Betaling op rekening. Dit is alleen mogelijk voor bedrijven en scholen, na goedkeuring door Art en Hobby v.o.f. De eerste twee bestellingen dienen door de koper vooruitbetaald te worden. Daarna kan worden geleverd met een betalingstermijn van 14 dagen.
  Art en Hobby v.o.f. houdt zich het recht voor om eenzijdig af te wijken van deze bepaling )

Toepasselijk recht en bevoegde rechter;

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Wanneer onze algemene voorwaarden door een Nederlandse rechter te ruim wordt bevonden, dan is Art en Hobby v.o.f. maximaal voor vijfentwintig euro (€ 25.00) aansprakelijk. Alle andere kosten zijn voor uw rekening.

Herroepingrecht;

Art en Hobby v.o.f. hanteert voor het herroepingrecht de wetterlijk voorgeschreven termijn van 14 dagen.
U kunt binnen deze  termijn zonder opgaaf van reden de door u bestelde artikelen retourneren.

Wanneer u de gehele bestelling wilt retourneren ontvangt u het aankoopbedrag  en de verzendkosten terug van de verkoper. De retourkosten zijn voor de koper.

Indien u een deel van uw bestelling wilt terugsturen, zijn de retourkosten voor de koper. U ontvangt het bedrag van de geretourneerde artikelen terug van de verkoper. De verzendkosten en retourkosten zijn voor de koper.

Uiteraard dient de verpakking en de inhoud niet beschadigd te zijn. Binnen 14 werkdagen wordt het bedrag van aankoop inclusief de eventuele verzendkosten/retourkosten aan u gecrediteerd.

Indien de koper na 14 dagen na ontvangst van de bestelling de artikelen wil retourneren, zijn de verzendkosten en retourkosten voor de koper.

Garantie, klachten, niet goed geld terug;

Uiteraard neemt Art en Hobby v.o.f. elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Art en Hobby v.o.f. daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte, de meldingstermijn is 7 dagen.  Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde van de betreffende producten gerestitueerd te krijgen.

Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk of per e-mail en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst op het afleveradres ofwel, bij niet direct zichtbare gebreken, binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

Art en Hobby v.o.f. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.